Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εφαρμογή προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στη Νίσυρο.

Με όραμα και ευθύνη, καταθέτουμε πρόταση ενός μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την  αξιοβίωτη, αειφόρο και ήπια ανάπτυξη της Νισύρου βασισμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που προσδίδουν η νησιωτικότητά της, η πλούσια φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά και οι τοπικές παραγωγικές της δυνατότητες.

Πρόκειται για ένα συνεκτικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης που επιδιώκει πολλαπλά αποτελέσματα στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Αξιοβίωτης  Ανάπτυξης μέσω της συνδυασμένης αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων και στη βάση ενός ενιαίου σχεδιασμού με τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των κατοίκων του νησιού. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο θα αναλυθεί και εξειδικευθεί στο αναπτυξιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο το Μάιο υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, παρουσία αντιπροσωπείας της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, της περιφέρειας, της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) και φορέων του νησιού.

Για να διαβάσετε το επιχειρησιακό σχέδιο πατήστε εδώ.