Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ CIVITAS

Ο Δήμος Νισύρου είναι πλέον επίσημα μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων CIVITAS, μετά και την σχετική έγκριση.

Η CIVITAS είναι η πρωτοβουλία του δικτύου πόλεων που έχουν δεσμευθεί στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης, βιώσιμης πολιτικής αστικών μεταφορών στην Ευρώπη – και πιο μακριά…

Από το 2002, η CIVITAS έχει δοκιμάσει και υλοποιήσει πάνω από 800 μέτρα και λύσεις αστικών μεταφορών σε περισσότερες από 80 πόλεις «Living Labs» (ζωντανά εργαστήρια) σε όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων- Φόρουμ CIVITAS οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2000 και στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών, στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και στην προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Δίκτυο CIVITAS αποτελεί ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στις πόλεις να ανταλλάσουν καλές πρακτικές σε θέματα πράσινων αστικών μεταφορών, μετακινήσεων, και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Δήμο Νισύρου έχει το «ζωντανό εργαστήριο» με τίτλο Civitas Destinations (Προορισμοί Civitas) που αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κινητικότητας και του τουρισμού, εξετάζοντας ισορροπημένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων αυτών των δύο αναπτυσσόμενων τομέων και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και καλύτερης ποιότητας ζωής

Στόχος μας είναι:

  • Να επιτύχουμε μια σημαντική αλλαγή στην κατανομή των τρόπων μεταφοράς προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.
  • Να αυξήσουμε τη χρήση καθαρών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων.
  • Να εργαστούμε στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μαζί με άλλους για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των βιώσιμων πολιτικών μας στον τομέα των αστικών μεταφορών.
  • Να ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες μέσων και μέτρων του CIVITAS στην πολιτική μας
  • Να προωθήσουμε μέσα και μέτρα για την ανάπτυξη ενός βιωσιμότερου συστήματος αστικών μεταφορών με καθαρότερα οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα, με οργάνωση και σχεδιασμό των μεταφορών καθώς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της τιμολόγησης των αστικών μεταφορών.
  • Να προωθήσουμε μέσα και μέτρα για την αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών: με ανακατανομή του αστικού χώρου και περιορισμό της πρόσβασης, με ευφυή συστήματα διαχείρισης των μεταφορών και πληροφοριών (ITS), με καθαρότερη αστική εφοδιαστική αλυσίδα
  • Να προωθήσουμε μέσα και μέτρα για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς με Δημόσιες μεταφορές υψηλής ποιότητας, με νέους τρόπους χρήσης του αυτοκινήτου, με προώθηση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας με διαχείριση κινητικότητας και ευαισθητοποίηση στον τομέα των μεταφορών .

Η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου στο συγκεκριμένο δίκτυο πραγματοποιήθηκε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος. Με την συμμετοχή αυτή ο Δήμος μας μπορεί να προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση για την προώθηση μέτρων και πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας.