Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του πέμπτου διεθνούς συνεδρίου για την Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Αειφορίας (ELCAS) που έλαβε χώρα στην Νίσυρο μεταξύ 12 και 14 Ιουλίου.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Mετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Περιβαλλοντικής Τοχικολογίας και Χημείας (SETAC), με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Program / SETAC Life Cycle Initiative) και μια σειρά από Ελληνικά και Ευρωπαικά πανεπιστήμια.

Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν την θερμοδυναμική ανάλυση των συστημάτων με την χρήση της εξεργειακής ανάλυσης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την χρήση του εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, και την βιωσιμότητα των συστημάτων. Παρουσιάστηκαν 40 εργασίες με αναφορά στην θεματολογία του συνεδρίου που εμπεριείχαν αποτελέσματα ερευνών και υπήρξε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων για τις νέες εξελίξεις στους επιστημονικούς χώρους του συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες ήταν από 15 χώρες.

Το επόμενο συνέδριο καθορίστηκε για την περίοδο 7-9 Ιουλίου 2019 στη Νίσυρο.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ELCAS,

Καθ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Δήμαρχος Νισυρίων