Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας στη Νίσυρο.

Τη Νίσυρο επισκέφθηκαν για 5 μέρες και φιλοξενήθηκαν από το Δήμο Νισύρου 50 φοιτητές και 6 καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Η ομάδα φοιτητών και καθηγητών ασχολήθηκε με μελέτες και αναλύσεις που αφορούν τα πετρώματα σε διάφορα σημεία του νησιού. Η Νίσυρος τα τελευταία χρόνια με τις επισκέψεις φοιτητών και καθηγητών από Πανεπιστήμια έχει καταστεί τόπος έρευνας Γεωλογικού ενδιαφέροντος και ανάλυσης δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να μετατραπεί η Νίσυρος σε νησί ανοικτό εργαστήρι μελέτης και επιστημονικού ενδιαφέροντος από όλα τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Εντός των ημερών θα φθάσουν στη Νίσυρο 80 φοιτητές τοπογράφοι με τους καθηγητές τους οι οποίοι θα φιλοξενηθούν από το Δήμο για την μελέτη των οικισμών του νησιού.