Δύο νέες θέσεις εργασίας μέσω Λιμενικού Ταμείου.

Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος παραβρέθηκε σε συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου με θέμα την σύνταξη τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του 2016. Επίσης στην συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύμβαση με εταιρεία για την συλλογή λιμενικών τελών στην Μαρίνα των Πάλων και στο λιμάνι του Μανδρακίου. Αυτό σημαίνει ότι πέρα των εισπράξεων θα υπάρχουν και δυο νέες θέσεις εργασίας. Μέσω του Λιμενικού Ταμείου ο Δήμος Νισύρου υπέβαλε αίτημα για την αξιοποίηση και πιθανή ένταξη επενδυτικό πλάνο Junker για το λιμάνι του Μανδρακίου ύψους 3.100.000 ευρώ.