Σε λειτουργία το αποχετευτικό σύστημα του Εμπορειού.

Αποπερατώθηκε η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας του Εμπορειού με τον κεντρικό βόθρο λυμάτων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τέθηκε σε λειτουργία το αποχετευτικό σύστημα του Εμπορειού. Οι εργασίες παραγματοποιήθηκαν από το συνεργείο του Δήμου μας σε συνεργασία με υδραυλικό. Για το ίδιο έργο το οποίο αποπερατώθηκε πριν πέντε μέρες υπάρχει πληρωμένο τιμολόγιο με αριθμό εντάλματος 286 την 3-10-2013 με το ποσό των 4.988,00 ευρώ!!