Πλατεία Νικειών Νισύρου, συνέχεια.

Η πλατεία των Νικειών Νισύρου όπως και η πλατεία της Ηλικιωμένης αποτελούν μέρος των ιερών της Νισύρου και δεν θα επιτραπεί σε κανένα να αμφισβητήσει τον δημόσιο χαρακτήρα τους.
Στην πλατεία των Νικειών γίνεται προσπάθεια από ιδιώτη να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας σε μέρος της πλατείας μετά την βεβαίωση της προηγούμενης δημοτικής αρχής της 31ης Αυγούστου 2011, ότι ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος.
Την 18η Μαρτίου 2015, είχε οριστεί δικάσιμος για την εκδίκαση αγωγής ομάδας κατοίκων των Νικειών που είχε κατατεθεί το 2014 στο Ειρηνοδικείο Κω στηριζόμενη στις περί προσβολής της προσωπικότητας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Με την αγωγή αυτή οι κάτοικοι ζητούσαν να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους για χρήση της πλατείας, δεν μπορούσαν όμως να διεκδικήσουν την κυριότητα ασκώντας τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο Δήμο. Δυστυχώς οι κάτοικοι αυτοί αυτοί δεν είχαν παρά τις εκκλήσεις τους την στήριξη της πρώην δημοτικής αρχής.
Στην παρούσα κατάσταση, η νέα δημοτική αρχή κατέθεσε αγωγή προάσπισης των δικαιωμάτων του Δήμου στην πλατεία των Νικειών.
Η αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης την 18 Μαρτίου έγινε προκειμένου να συνεκδικαστεί με την αγωγή του Δήμου.
Ο Δήμος Νισυρίων θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού της Νισύρου στην πλατεία των Νικειών Νισύρου και σε όλους τους δημόσιους χώρους.