Επίσκεψη μηχανικού της ΔΕΗ.

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε για μια εβδομάδα μηχανικός της ΔΕΗ για την κατάστρωση σχεδίου υπογειοποίησης των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους οικισμούς. Ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει τη μορφή των οικισμών ξεκινά. Με το πέρας της προμελέτης θα ξεκινήσει η τελική μελέτη υπογειοποίησης των καλωδίων και θα προχωρήσει ο Δήμος στην εύρεση πόρων για την υλοποίηση του έργου.