Για τη ΔΕΥΑΝ και το βιολογικό καθαρισμό.

Ο Δήμαρχος Νισύρου Κ. Χριστοφής Κορωναίος παραβρέθηκε στην Αθήνα την περίοδο από την 7η Δεκεμβρίου έως και την 9η Δεκεμβρίου για να προωθήσει το θέμα της χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΝ.
Όπως είχε ανακοινωθεί από τη Δημοτική αρχή στο δελτίο τύπου την 22-09-2014, η οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΝ είναι προβληματική.

Τα τελευταία επτά (7) χρόνια οι επιχορηγήσεις του κράτους για την Αφαλάτωση ανέρχονται στο ποσό των 2.518.719,00 € (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ) και οι εισπράξεις από την πώληση του νερού ανέρχονται στο ποσό των 538.599,00 € (πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) δηλαδή σύνολο: 3.057.318,00 € (τρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ). Παρά ταύτα, σήμερα η ΔΕΥΑΝ χρωστάει στο ΙΚΑ 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της! Η επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος, φέτος μειώθηκε στα 70.000,00 € (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) το έτος, από τις 240.000,00 € των προηγούμενων ετών. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης είναι σε άθλια κατάσταση. Η δεξαμενή 1000 κυβικών μέτρων που δέχεται το νερό από το σύστημα Αφαλάτωσης και το διανέμει στους οικισμούς, χρειάζεται επειγόντως επισκευή. Όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ άσχημη εικόνα.

Ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νίκο Ζωίδη. Του εξέθεσε την κατάσταση που υπάρχει και του παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα στοιχεία της ΔΕΥΑΝ και την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης. Το ίδιο έκανε με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ κ. Βασιλείου, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη και τον υφυπουργό εσωτερικών κ. Γιώργο Ντόλιο. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος είχε συνάντηση εργασίας με την εταιρία που ετοιμάζει υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση εγκατάστασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού στη Νίσυρο. Τα περισσότερα αστικά λύματα τα τελευταία χρόνια οδηγούνται σε απορροφητικό φρεάτιο και έχουν ήδη φθάσει στον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού, και ορισμένα από αυτά οδηγούνται απευθείας στη θάλασσα. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποτελεί έργο πρώτιστης προτεραιότητας