Για το λιμάνι της Νισύρου.

Την Τετάρτη 26/11/2014 ο Δήμαρχος μαζί με τον σύμβουλο του Δήμου Νισύρου κ. Χαρτοφύλη Διαμαντή έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Κω – Νισύρου και Αστυπαλαίας με θέμα τον προυπολογισμό του 2015. Από το Δήμο μας προτάθηκαν 13 δράσεις για την καλυτέρευση των λιμένων Νισύρου. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία όλων για την ανάγκη εκτέλεσης όλων τω παρακάτω προτεινόμενων έργων.

1. Πρόσληψη ενός ετήσιου υπαλλήλου και τριών εποχιακών υπαλλήλων
2. Επισκευή PILLER Μανδρακίου –Πάλων. PILLER με χρήση καρτών
3. Εκβάθυνση μαρίνας Πάλων
4. Μικρό άνοιγμα στο βόρειο τμήμα της μαρίνας των Πάλων (Προϋπήρχε)
5. Αφαίρεση μέρους από τον κυματοθραύστη της μαρίνας των Πάλων για να σταματήσει η διάβρωση της ακτής και το μπάζωμα της εισόδου
6. Επιχρίσματα στις πλευρές επί της θάλασσας, στην μαρίνα των Πάλων και κυρίως στο λιμάνι Μανδρακίου
7. Επισκευή κτηρίου αναμονής επιβατών στο λιμάνι Μανδρακίου
8. Επισκευή σκέπαστρου χώρου αναμονής επιβατών και βαφή κιγκλιδωμάτων στο λιμάνι Μανδρακίου
9. Ελλιπής φωτισμός λιμένα Μανδρακίου. Αντικατάσταση λαμπτήρων
10. Τοποθέτηση Πλωτών προβλητών στο λιμάνι Μανδρακίου και στη μαρίνα Πάλων
11. Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών σε μαρίνα Πάλων και λιμάνι στο Μανδράκι
12. Επέκταση-Προσθήκη του λιμανιού Μανδρακίου κατά 50 μέτρα για προφύλαξη Βορειανατολικών-Ανατολικών ανέμων
13. Δημιουργία ξύλινης προβλήτας-πλατφόρμας στη Νότια πλευρά στο λιμάνι Μανδρακίου