Προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου Νισύρου.

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Χριστοφή Κορωναίου προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες όλων των υπαλλήλων του Δήμου Νισύρου. Μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Νισύρου επαναλειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο με στόχο την ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, και της προστασίας του περιβάλλοντος, Η νέα οργάνωση του Δήμου στοχεύει ταυτόχρονα στην βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με την αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.