Αντικαθίσταται μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Στη Νίσυρο βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΕΗ που αντικαθιστά μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης του νησιού. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η διασφάλιση της μεγαλύτερης ασφάλειας της λειτουργίας του δικτύου μετά από τα τελευταία επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και την έλλειψη αλεξικέραυνων σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Η ενέργεια αυτή της ΔΕΗ είναι επιβεβλημένη. Εντός της εβδομάδας θα επισκεφτεί τη Νίσυρο ειδικός για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης αλεξικέραυνων σε διάφορα σημεία του νησιού.