Γαι τις χρησικτησίες.

Από τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο δόθηκε η εντολή στον δικηγόρο Δημήτρη Ε. Καραγεώργη  να μελετήσει τις περιπτώσεις χρησικτησιών που έγιναν στη Νίσυρο τα τελευταία χρόνια και αφορούν  αγροτικά ακίνητα. Αποτελεί ανάγκη να εξετασθεί ο θεσμός της χρησικτησίας καθ’ ολοκληρία. Μετά την έρευνα του για τη νομιμότητα όλων των χρησικτισιών ο κ. Καράγιωργης θα ενημερώσει τη Δημοτική αρχή προκειμένου να να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Αποτελεί καθήκον της νέας Δημοτικής αρχής να προστατεύσει την δημόσια περιουσία και να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες των πατριωτών μας που απουσιάζουν από τη Νίσυρο.