ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τσιμεντόστρωσης του κεντρικού δρόμου από το λιμάνι Μανδρακίου έως τον Άγιο Σάββα. Τώρα ο δρόμος εισόδου στον οικισμό του Μανδρακίου αποτελεί κόσμημα για το νησί. Επίσης στον ίδιο δρόμο έχει αλλαχθεί το δίκτυο ύδρευσης και έχουν γίνει παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης. Με την ολοκλήρωση αυτού του εργου έχει ολοκληρωθεί η τσιμεντόστρωση του κεντρικου δρόμου από το λιμάνι έως το Ηρώον.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή «ΛΕΥΚΑΝΤΙΟ». Με το νέο σύστημα έχει αποφευχθεί η οποιαδήποτε ροή αποβλήτων στην θάλασσα. Ένα έργο σπουδαίας οικονομικής και κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας.