Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας για το οικονομικό έτος 2018. Για το λιμάνι του Μανδρακίου Νισύρου οι δαπάνες ανέρχονται στο ύψος των 79.400 ευρώ και για την μαρίνα των Πάλων οι δαπάνες είναι του ύψους των 115.500 ευρώ.

Για το 2017 οι πληρωθείσες δαπάνες για το μεν λιμάνι Μανδρακίου ήταν 61.800 ευρώ και για την μαρίνα των Πάλων ήταν 83.049 ευρώ.

Το 2017 το Λιμενικό ταμείο ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας για το έργο «αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του λιμένα Μανδρακίου Νισύρου» και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Συμπερασματικά ενέκρινε σκόπιμο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ, να λάβει την απόφαση για την μελέτη «αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού λιμένα Μανδρακίου Νισύρου». Με βάση τις παρατηρήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, το τεχνικό τμήμα του ΔΛΤ ΚΩ, εκτιμά ότι το σχετικό κόστος της μελέτης θα κυμανθεί από 250.000,00€ έως 350.000,00€, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής θα κυμανθεί από 2.500.000,00€ έως 3.500.000,00€.

Το έργο υποβλήθηκε από το ΛΤ ΚΩ στο Πρόγραμμα Ειδικού Αναπτυξιακού Σκοπού του Ν. Αιγαίου. Το ΥΠΟΜΕΔΙ υπέγραψε σαν Διευθύνουσα Υπηρεσία (διεύθυνση Δ4) στο σχετικό τεχνικό Δελτίο και επομένως ανέλαβε την υποχρέωση να επιβλέψει την ωρίμανση και την εκτέλεση του έργου . Η ΜΟΔ ανέλαβε τη συνεχή παρακολούθηση για την έκδοση των σχετικών αδειών και αδειοδοτήσεων

Στο Διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Διαμαντής Χαρτοφύλης.