ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Ι. Κορωναίου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μειωθούν τα Δημοτικά τέλη και να επανέλθουν στις τιμές που ήταν πριν την αύξησή τους, τον Νοέμβριο του 2016. Η πρόθεση της Δημοτικής αρχής για την ελάττωση των δημοτικών τελών είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η αύξηση των τελών έγινε για να μπορέσει ο Δήμος να επεκτείνει τις συμβάσεις 10 συμβασιούχων εργαζομένων στο Δήμο. Η ελάττωση της ανεργίας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής. Η μικρή επιβάρυνση των περίπου 5 ευρώ το μήνα για κάθε νοικοκυριό ήταν το τίμημα για να έχουν εργασία 10 συμπατριώτες μας.

Μετά την ψήφιση του άρθρου 24 του Νόμου 4479/2017 τον Ιούλιο το 2017, δίνεται το δικαίωμα στους δήμους να χρησιμοποιήσουν και άλλους πόρους πέρα από τα έσοδα των δημοτικών τελών για να καλύψουν τις ανάγκες της μισθοδοσίας των εργαζομένων στην καθαριότητα. Συγκεκριμένα το εδάφιο του νόμου αναφέρει: «Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού εφόσον τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού, αυτές δύναται να καλύπτονται σε βάρος των προϋπολογισμών τους από κάθε είδους γενικό και μη προοριζόμενο για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης έξοδα τους». Ο Δήμος μας έχει την οικονομική δυνατότητα, πάντα εντός των νομικών πλαισίων, να καλύπτει την μισθοδοσία του προσωπικού.

Τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε από το Υπουργείο το αίτημα του Δήμου για 5 μόνιμες θέσεις εργασίας. Σύντομα θα βγει η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις αυτές.