ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιου Νισύρου με την υπ’ αριθμ. 161 της 6/12/17 ομόφωνης απόφασης του, εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος: «Η κυοφορούσα αύξηση του ΦΠΑ από 17% σε 24% θα προκαλέσει τεράστια αρνητική επίπτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας και δη των μικρότερων νησιών όπως το δικό μας όπου το κόστος διαβίωσης είναι ήδη πάρα πολύ υψηλό λόγω της μεγάλης απόστασης από τα κέντρα υπηρεσιών, κέντρα υγείας, προμήθειας αγαθών και γενικά των μετακινήσεων. Η οποιαδήποτε αύξηση θα έχει τεράστια επίπτωση όχι μόνο στο μόνιμο κάτοικο του νησιού αλλά θα γίνει και απαγορευτική η πρόσβαση, επίσκεψη και διαμονή στον όποιο τουρίστα θα ήθελε να επισκεφθεί το νησί μας και θα τον κατευθύνει στον απέναντι γείτονα μας που ήδη είναι πολύ – πολύ φθηνότερος από εμάς.

Για τους λόγους αυτούς εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ζητούμε να παραμείνει το ΦΠΑ στα επίπεδα που είναι σήμερα και η δυνατόν να ελαττωθεί στο 9% για όλα τα μικρά νησιά όπως το δικό μας.

Ζητούμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και όλων των Βουλευτών του νομού μας».