Ταξίδι του Δημάρχου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

Στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 6-8 Σεπτεμβρίου για θέματα που αφορούν τον Δήμο Νισύρου.

Την Τετάρτη είχε πολύωρη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Μονάδα Οργάνωσης kai Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) όπου συζητήθηκαν όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ στο Δήμο Νισύρου:

1. Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού (Eχει συνταχθεί ο φάκελος έργου και βρισκόμαστε στο στάδιο μελέτης πειβαλλοντικών επιπτωσεων)

2. Κατασκευή νέου λιμένα (Το έργο υποβλήθηκε  από το ΛΤ ΚΩ στο Πρόγραμμα Ειδικού Αναπτυξιακού Σκοπού του Ν. Αιγαίου. Το ΥΠΟΜΕΔΙ υπέγραψε σαν Διευθύνουσα Υπηρεσία (διεύθυνση Δ4) στο σχετικό τεχνικό Δελτίο και επομένως ανέλαβε την υποχρέωση να επιβλέψει την ωρίμανση και την εκτέλεση του έργου. (ΜΟΔ). Συνεχής παρακολούθηση για την έκδοση των σχετικών αδειών και αδειοδοτήσεων

3. Ύδρευση των οικισμών Εμπορειό, Νικειά (Πρόκειται για έργο σύνδεσης της εγκατάστασης αφαλάτωσης με τους οικισμού Εμπορειός και Νικιά μέσω δικτύου 12 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε  1.600.000 €. Το έργο υποβλήθηκε  για χρηματοδότηση στην  Πρόσκληση για έργα ύδρευσης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου.)

4. Ύδρευση / αποχέτευση Πάλων (Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Δήμου ή θα αναζητηθούν και πόρου του ΠΕΠ)

5. Δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ (Ο Δήμος προσανατολίζεται να εγκαταστήσει νέα μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αβαθούς γεωθερμίας υδάτων χαμηλής και μέτριας ενθαλπίας.. Υπογράφτηκε η Σύμβαση με το ΚΑΠΕ με ημερομηνία 20.09 2017. Το έργο υποβλήθηκε στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού του Ν Αιγαίου.)

6. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια του Δήμου μας.

7. Κατασκευή και λειτουργία νέου ελαιοτριβείου στην Νίσυρο.

8. Έργο ύδρευσης / αποχέτευσης και υπογειοποίησης δικτύων στο Μανδράκι.

9. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την Νίσυρο προκειμένου οι υπό εξέλιξη και οι μελλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις μας να σχεδιαστούν και να ενταχθούν σε μια ενιαία λογική με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Την ίδια μέρα ο Δήμαρχος είχε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους συμβούλους του Υπουργού κ. Σταθάκη όπου συζητήθηκε το θέμα που προέκυψε με την προκήρυξη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ για εταιρεία εκμετάλλευσης γεωθερμικού πεδίου. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την θέση τόσο την δική του όσο και της Δημοτικής Αρχής ότι δηλαδή είναι ενάντια στην εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας. Υπήρξε διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει τίποτα δίχως την σύμφωνη γνώμη των αρχών και των κατοίκων της Νισύρου.

Την Πέμπτη είχε συναντήσεις για το θέμα της προκήρυξης των Ιαματικών Λουτρών στο τμήμα του ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών. Ο στόχος είναι εντός του Σεπτεμβρίου να γίνει ο Διεθνής Διαγωνισμός για τα Ιαματικά Λουτρά για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την επισκευή και εκμετάλλευση των Ιαματικών Λουτρών.

Στη συνέχεια είχε συνάντηση για την εγγραφή του Ανατολικού τμήματος του Γυαλιού στο Υποθηκοφυλακείο του Δήμου Νισύρου μετά από την δημοσίευση του ΦΕΚ όπου με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων πέρασε η κυριότητα του στον Δήμο Νισύρου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη στο γραφείο του υπουργού. Κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση ήταν το πρόβλημα υποστελέχωσης του Δήμου Νισύρου και η επίσπευση των διαδικασιών για τον διορισμό τριών υπαλλήλων, δύο διοικητικών και ενός μηχανικού. Ο κ. Σκουρλέτης δεσμεύθηκε ότι θα προωθήσει αυτά τα θέματα για να υπάρξει σύντομα λύση. Συζητήθηκαν επίσης όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου Νισύρου

Το Σάββατο και την Κυριακή 9-10 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της 82ης Διεθνούς  Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το πρωί του Σαββάτου ο Δήμαρχος παρακολούθησε την Ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκεκλημένος από τον Υπουργό κ. Σταθάκη, με θέμα το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Με το νόμο αυτό δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συμμετοχής πολιτών, τοπικών κοινωνικών και παραγωγικών φορεών, στην ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο, ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Με το νόμο αυτό αφαιρείται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε θέλεινα εκμεταλευτεί το πεδίο υψηλής ενθαλπιας στη Νίσυρο χωρίς τη συετοχή και τη σύμφωνη γνώμη του δήμου Νισύρου και της Νισύρικης κοινωνίας.

Ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του ΥΠΕΝ κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, αναφέρθηκε στους στόχους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2030, όπως και σε παραδείγματα «συνεταιρισμών» ενεργειακών κοινοτήτων από απλούς πολίτες και δήμους. Ο στόχος τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020 είναι το 18%, ενώ μέχρι το 2030 ο στόχος είναι να φθάσει στο 26%.

Ο κ. Βεροιόπουλος για τις ενεργειακές κοινότητες που αφοούν άμεσα όλους τους ΟΤΑ ανέφερε «Το σχέδιο νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες ανοίγει την αγορά ενέργειας προς τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιδρύματα, επιμελητήρια, φορείς κ.α., αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και οδηγεί σε περιφερειακή ανάπτυξη».

Τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες για τις Ενεργειακές Κοινότητες, όπως ανεφερε ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης:

1. Διακυβέρνηση (governance)

Η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενδιαφερομένων, που είχαν παραδοσιακά αποκλειστεί από τη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης, αποτελεί πολιτική επιλογή. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού τομέα και η ενίσχυση της αποκέντρωσης της παραγωγής.

2. Ανάδειξη και ενίσχυση της τοπικότητας

Βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου αποτελεί η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω του τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού, τα προτεινόμενα ενεργειακά έργα θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, θα δημιουργούν χώρο για την έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και κατά συνέπεια, θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

3. Ενίσχυση συνεργιών-συμπράξεων

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Δημιουργείται χώρος για συνέργιες και συμπράξεις και διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Όλοι έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ενεργειακή Κοινότητα. Για αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί να αντιστοιχεί μία ψήφος σε κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που κατέχει. Το όφελος από τις συμπράξεις, δεν περιορίζεται μόνο στους συμβαλλόμενους, αλλά διαχέεται στην τοπική κοινωνία με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό κ. Σταθάκη και έγινε ξανά αναφορά στο θέμα της εκμετάλευσης του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στη Νίσυρο.

Συνάντηση είχε επίσης με τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό και συζήτησαν τον προγραμματισμό έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και το θέμα της ενίσχυσης της αφαλάτωσης με νέα μονάδα.  

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση ο Δήμαρχος συναντήθηκε στο χώρο της έκθεσης και συζήτησαν θέματα που αφορούν την ένταξη έργων του Δήμου Νισύρου στο ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος κάλεσε τον κ. Χαρίτση να έρθει στη Νίσυρο και αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα επισκεφτεί το νησί μας το άμεσο χρονικό διάστημα.    

Ο Δήμαρχος είχε επίσης συνάντση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ καθηγητή Γιάννη Κρεστενίτη και συζήτησε μαζί του για συνεργασία του Δήμου Νισύρου με την ΔΕΥΑΘ για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν τη Νίσυρο.

Το βράδυ του Σαββάτου παρευρέθηκε στην ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο.

Την Κυριακή επισκέφτηκε στην έκθεση το περίπτερο με τα Νισύρικα προϊόντα του συμπατριώτη μας Χαρίτου Σωτήρη ο οποίος συμμετέχει και διαφημίζει τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού στην ΔΕΘ.

Την Δευτέρα 11 σεπτεβρίου ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στη Ρόδο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο και συζήτησε μαζί του όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Νισύρου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την χρηατοδότηση του βιολογικου καθαρισμού και για την προσπάθεια που γίνεται για την κατασκευή τδατοδρομίων στα νησιά μας. Ζήτησε από τον κ. Χατζημάρκο την παρέμβαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επισκευή του Επαρχιακού Δικτύου της Νισύρου και την αγορά μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης. Ο περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι θα δεί και τα δύο θέματα και θα δώσει άμεσα λύση.

Ο Δήμαρχος είχε επίσης συναντήσεις για θέματα που αφορούν τον Δήμο με στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Το βράδυ της  Δευτέρας επέστρεψε στη Νίσυρο.